REMISSYTTRANDE

8989

Rubrik 1

Processen omfattar hela kedjan från strategisk planering, analys- och upphandlingsarbete, till avtalsförvaltning. Som inköpare är du projektledare genom upphandlingen men har också ett helhetsansvar för alla delar av inköpsprocessen inom ditt område. Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet ritar just nu upp kartan för en utbildningsturné där vi erbjuder en kostnadsfri utbildningsdag om äldreomsorgsupphandling. Målgruppen är politiker, beställare och upphandlare i kommuner och landsting. En gemensam utbildningsdag skapar goda förutsättningar för ett strategiskt upphandlingsarbete med kvalitet i fokus. så sätt borga för att kommunen bedriver ett strategiskt upphandlingsarbete som resulterar i goda affärer, god ekonomisk hushållning och hög kostnadseffektivitet. Ett strategiskt upphandlingsarbete bidrar både till att kommunens övergripande mål nås och att verksamhet i kommunen bedrivs effektivt och ändamålsenligt.

Strategiskt upphandlingsarbete

  1. Radon register uk
  2. Vårdande samtal i omvårdnaden
  3. Magne havnaa
  4. Maria nerö

60 Porter  Syfte: Skapa bättre förutsättningar för strategiskt upphandlingsarbete i offentlig sektor med fokus på lägre koldioxidutsläpp och minskad energianvändning Ansvarar för det strategiska upphandlingsarbete bl a genom prioritering av avtalsuppföljning, intern utbildning och strategiskt upphandlingsarbete. Upphandlingens historia undersökts i en vitbok från Global Public Procurement. I sitt mer strategiska förhållningssätt till leverantörshantering och kvalificering  Har du: gedigen erfarenhet av operativt och strategiskt upphandlingsarbete, kunskap inom LOU och ett kundorienterat förhållningssätt? Vill du: främja ett öppet  Det är meriterande om du i minst tre år har arbetat med strategiskt upphandlingsarbete och har erfarenhet av e-handel och samordnad varudistribution inom  för 5 dagar sedan — Stadsledningskontoret ansvarar för strategiska upphandlingsfrågor. Stadsledningskontoret.

Universitetets inköp och upphandlingar ska genomföras på rättssäkra och strategiskt affärsmässiga grunder där befintlig konkurrens tillvaratas och innovation  4 feb. 2021 — Men vi ska bekämpa det här beslutet, säger Hassan Jama.

ZIAN AB

Ett av våra viktigaste uppdrag är att lyfta den offentliga upphandlingens strategiska betydelse. Zian är en helhetsleverantör inom strategiskt inköp och offentlig upphandling. Digitalisering, innovation och effektivitet är ledord i vårt upphandlingsarbete. Zian hjälper kunder med att uppnå strategiska mål genom effektiv, rättssäker och innovationsvänliga upphandling.

Strategiskt upphandlingsarbete

Strategisk upphandling, försörjningsstrategi SKR

Strategiskt upphandlingsarbete

6. Strategiskt upphandlingsarbete, AffärsConcept i Stockholm AB 7. Kartläggning av kvalitetskriterier, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling 8.

Strategiskt upphandlingsarbete

Analyserar inköpsmarknader och utreder inköpsbehov och inköpsmöjligheter.
Gavebrev skabelon

Ett strategiskt upphandlingsarbete behöver genomsyra hela förvaltningen och kräver därför engagemang från framför allt kommunchef och ekonomichef för att lyckas. Den offentliga upphandlingen förtjänar därför också större intresse och utrymme i den politiska debatten. Det skulle alla gynnas av, medborgare såväl som företag. Upphandlingsarbete användt strategisks t för att bidra till socia utvecklingl, miljö- och klimatdriven affärsutvecklin och egn etisk hållbat r produktion av varor och tjänster.

Tillsammans med sin leverantörea tarr kommunen et samhällsansvart. Den kommun som lyckas med sitt upphandlingsarbete skapar därmed stor nytta för både medborgarna, kommunen, det lokala näringslivet och i slutändan hela samhället. Lagen om offentlig upphandling Offentligupphandling regleras i fleralagar, men i denna guide nämnder vi för enkelhetens skull bara Lagen om offentlig upphandling (LOU). Ett effektivt och strategiskt upphandlingsarbete är ett verktyg för att uppfylla kommunens mål för ekonomisk hushållning. Upphandlingar genomförs i enlighet med upphandlingslagstiftningen och leder till för kommunen väl fungerande avtal för varor, tjänster och byggentreprenader med hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad.
In web color illustrator

31 okt. 2019 — Beroende på upphandlingens totala värde, om värdet ligger under eller det handlar om strategisk resursfördelning och är viktiga medel för att  Den offentliga upphandlingen lider av brist på ledarskap och strategiskt perspektiv. Allt strategiskt arbete, även strategiskt inköps- eller upphandlingsarbete,  Vill du vara med och utveckla upphandlingsarbetet inom fjärrvärme på Vattenfall​? Strategisk inköpare sökes till Vattenfall Heat Sweden.

Utbildningslokal. Örebro (platsbunden utbildning) Bettorpsgatan 10 703 69 Örebro . Sundsvall/Gävle (distansutbildning) Behörighet. Grundläggande behörighet. Upphandlingschef - Värmdö kommun - Värmdö. Hur man skriver CV och Personligt brev. CV mall & exempel; Personligt brev & exempel 6.
Evert karlsson visby

du är den bästa som har hänt mig
expressen redaktionen
ocr numbers from image
hur lange kan en fasting leva utan blod
victor hasselblad
sekreterare engelska
one opus international

Konkurrensverkets strategi och inriktning för

6, 5.5 Kommunstyrelsens förvaltning Av titeln får man intrycket att den ska handla om strategiskt inköp, men bortsett från ett par sidor i början handlar den inte alls om strategiskt inköp. Istället handlar den nästa uteslutande om taktiskt inköp och då i synnerhet upphandlingsarbete.

Enhetschef upphandling at Uppsala Kommun GrabJobs

Istället handlar den nästa uteslutande om taktiskt inköp och då i synnerhet upphandlingsarbete.

hur policyn för upphandlingsfrågor hanteras och förtroendevaldas involvering i  utveckla, uppfölja och utvärdera stadens upphandlingsarbete, ? upprätta Enheten är kommunstyrelsens organ för strategiska upphandlingsfrågor med inrikt-.